TVRDONICE – ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO

Lednice – rozšíření výukových kapacit MŠ Lednice
29 března, 2016
Šitbořice – udržovací práce na MOK
11 května, 2016
Zadavatel Obec Tvrdonice
Kraj Jihomoravský
Lokalita Tvrdonice
Popis díla TVRDONICE – ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO – PASPORT STAVBY
Popis prací zajištěných naší firmou Zjednodušená dokumentace – pasport stavby (dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb.)
Popis akce Předmětem projektové dokumentace je pasport stávajícího objektu zdravotnického střediska č.p. 679. Řešená stavba se nachází v intravilánu obce Tvrdonice na par. č. st. 906/1 v k.ú. Tvrdonice