O firmě

Vítejte na stránkách firmy Modrý Projekt s.r.o. 

 

Projekční firma Modrý Projekt s.r.o. byla založena 3. 7. 2015 a je vedena u Krajského soudu v Brně pod oddílem C, vložkou 88843 jako společnost s ručením omezeným, se sídlem v Břeclavi. Tato společnost má dva jednatele a tři společníky se základním kapitálem 200.000,- Kč. Organizačně, obsahově i věcně  plynule navázala na firmu Milan Veselý, která je v našem regionu vnímána jako velmi zavedená česká progresivní firma a to již od roku 1990. Důkazem toho je i dobrovolný přechod všech pracovníků z původní firmy M. Veselý, čímž fi Modrý Projekt s.r.o. prakticky od svého prvopočátku disponuje velmi zkušenými a odborně zdatnými pracovníky. Firma nabízí komplexní projektové, inženýrské a poradenské služby v oblasti všech oborů ve stavebnictví. Činnost firmy je a stále bude zaměřena na pomoc všem investorům, zejména však obcím a městům v jejich plánovaných nebo realizovaných investicích.

Jak již bylo řečeno, zaměstnanci firmy jsou zkušení pracovníci a mají dostatek odborných znalostí a zkušeností, aby pomohli investorům fundovaně řešit problémy spojených s přípravou a výstavbou akcí ve všech stavebních oborech. Schopnosti pracovníků jsou podpořeny nejmodernějším hardwarovým a softwarovým vybavením firmy. Jsme schopni a nápomoci při zajišťování dotací ze všech možných zdrojů jak českých, tak i evropských.

Navazujeme na velmi bohatou činnost firmy, která se podílela za dobu své existence na více jak 550 stavbách s celkovými rozpočtovými náklady více jak 6,5 miliardy Kč. Jednalo se o stavby pro obce a města v regionu původního okresu Břeclav. Na převážnou část staveb byly firmou zajišťovány i finanční prostředky ze státních i evropských fondů.

Firma Modrý Projekt s.r.o. bude svou činností významně přispívat ke zlepšení životního prostředí, zejména v oblasti  čistoty  vod v obcích, potoků, řek a vodních nádrží.

Veškeré úsilí naší firmy vždy směřuje k úplné spokojenosti zákazníka a ve své podstatě nabízíme ucelený komplex prací a činností nebo jejich etapovité řešení.


 

Více a podrobnější údaje o činnostech firmy najdete v oddíle „služby“