Vážany nad Litavou – IS k RD

Moravská Nová Ves – TI obytné zóny – lokalita BR4
27 března, 2017
Zobrazit vše

situace

Zadavatel Obec Vážany nad Litavou
Kraj Jihomoravský
Lokalita Vážany nad Litavou
Popis díla Vážany nad Litavou  – IS k RD
Popis prací zajištěných naší firmou Zastavovací studie

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb.),

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb.),

Projektová dokumentace pro provádění stavby (dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.),

Inženýrská činnost

Popis akce Realizací stavby bude zajištěno přivedení objektů technické infrastruktury do plánované lokality pro výstavbu RD. Bude zajištěno bezproblémové připojení plánovaných nemovitostí na tyto objekty technické infrastruktury:

  • kanalizace
  • vodovod
  • plynovod
  • optická síť

Řešené stavební objekty:

  • SO 01 – kanalizace
  • SO 02 – vodovod
  • SO 03 – plynovod
  • SO 04 – komunikace
  • SO 05 – rozvody VO
  • SO 06 – vedení optické sítě