Moravská Nová Ves – TI obytné zóny – lokalita BR4

Dolní Dunajovice – Kanalizace, přeložka odlehčovací komory
2 ledna, 2017
Vážany nad Litavou – IS k RD
28 března, 2017
Zobrazit vše

situace stavby

Zadavatel Městys Moravská Nová Ves
Kraj Jihomoravský
Lokalita Moravská Nová Ves
Popis díla Moravská Nová Ves – TI obytné zóny – lokalita BR4
Popis prací zajištěných naší firmou Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb.),

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb.),

Inženýrská činnost

Popis akce Realizací stavby bude zajištěno přivedení objektů technické infrastruktury do plánované lokality pro výstavbu RD. Bude zajištěno bezproblémové připojení plánovaných nemovitostí na tyto objekty technické infrastruktury:

 • splašková kanalizace
 • dešťová kanalizace
 • vodovod
 • plynovod
 • chodník
 • optická síť

Řešené stavební objekty:

 • SO 01 – splašková kanalizace
 • SO 02 – dešťová kanalizace
 • SO 03 – odvodnění silnice III/05531
 • SO 04 – vodovod
 • SO 05 – komunikace
 • SO 06 – plynovod
 • SO 07 – rozvody VO a MR
 • SO 08 – vedení optické sítě