Dolní Dunajovice – Kanalizace, přeložka odlehčovací komory

Šitbořice – obnova hasičské zbrojnice
2 ledna, 2017
Moravská Nová Ves – TI obytné zóny – lokalita BR4
27 března, 2017
Zadavatel Obec Dolní Dunajovice
Kraj Jihomoravský
Lokalita Dolní Dunajovice
Popis díla Dolní Dunajovice – Kanalizace, přeložka odlehčovací komory
Popis prací zajištěných naší firmou
  • Projektová dokumentace pro provádění stavby (dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.)
  • TDI – technický dozor investora
Popis akce

Předmětem řešení byla výstavba nové odlehčovací komory OK-1B na místo stávající komory, dále odlehčovacího potrubí z nové odlehčovací komory (OK) vyústěné do recipientu „Perenský potok“ s vybudováním nové části přívodní tratě z betonového potrubí DN 600 mm od revizní šachty č. 33 a vybudování „škrtící“ tratě PVC DN 250 mm z OK do stávající revizní šachty č. 32.