Šitbořice – udržovací práce na MOK

TVRDONICE – ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
11 května, 2016
Dolní Dunajovice – ul. Rudé armády, zvýšení bezpečnosti chodců
11 května, 2016
Zadavatel Obec Šitbořice
Zahájení stavby 07/2016
Ukončení 10/2016
Kraj Jihomoravský
Lokalita Šitbořice
Popis díla Šitbořice – udržovací práce na MOK
Popis prací zajištěných naší firmou Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 146/2008 Sb.)
Popis akce Předmětem řešení jsou udržovací práce na stávající místní obslužné komunikaci (dále jen MOK) na ul. U Rybníčka. Tato vozovka je ve špatném technickém stavu a nevyhovuje jejímu užívání. Udržovací práce na řešené vozovce jsou vyvolány nutností řešit nevyhovující stav vozovky, a to z důvodu špatného stavu z hlediska bezpečnosti provozu na již zmíněné MOK. Realizací stavby dojde ke zlepšení příjezdu k jednotlivým nemovitostem na ulici U Rybníčka.