Šitbořice – obnova hasičské zbrojnice

Křepice – udržovací práce na MOK
2 ledna, 2017
Dolní Dunajovice – Kanalizace, přeložka odlehčovací komory
2 ledna, 2017
Zadavatel Obecní úřad Šitbořice
Kraj Jihomoravský
Lokalita Šitbořice
Popis díla Šitbořice  – obnova hasičské zbrojnice
Popis prací zajištěných naší firmou
  • Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb.)
  • Zajištění vydání stavebního povolení
  • TDI – technický dozor investora
Popis akce

Projektová dokumentace k vydání stavebního povolení obsahovala rekonstrukci části stávající střešní konstrukce.