Vodohospodářské stavby

Zpracování projektových dokumentací v oboru vodohospodářských staveb.


  • veřejné vodovodní a kanalizační sítě
  • čistírny odpadních vod
  • revitalizace vodních toků
  • malé vodní nádrže, rybníky a mokřady

Kvalita nabízených prací je podložena dlouholetou praxí v oboru a autorizací pro vodohospodářské stavby.


Vypracování jednotlivých projektů od studie, až do stupně pro výběrové řízení a prováděcí dokumentace..