Provozování vodovodů a kanalizací, ČOV

  • řízení provozu kanalizací a čistíren odpadních vod
  • zpracování provozních řádů kanalizace
  • zpracování provozních řádů ČOV
  • zpracování majetkové a provozní evidence kanalizací a ČOV
  • výpočet pořizovacích cen vodovodů, kanalizací a ČOV
  • vyhodnocení ročního provozu
  • provozování v souladu s vodohospodářským rozhodnutím