Konzultace a poradenství ve stavebnictví

  • pro investory a dodavatele poskytujeme poradenskou činnost, která se týká přípravy a realizace stavebního projektu
  • návrh nezávislého, ekonomicky a časově nejvýhodnějšího řešení
  • odborné poradenství v širokém spektru jednotlivých odvětví stavebnictví