Dotační činnost

  • dotace – krajské, státní i evropské
  • zpracování všech podkladů pro dostupné možné zdroje dotací z ČR a EU (MMR, MZe, MŠMT, JmK, SFŽP, SFDI, ROP, IROP ) vč. předložení na příslušné resorty se zárukou na dokladovou a projektovou úplnost dle směrnic jednotlivých dotačních titulů
  • ekonomické poradenství (zejména v posouzení investičních záměrů pro investory)
  • zajištění dotací všech druhů z ČR  a EU vč. jejich zúřadování
  • zastoupení a úzká spolupráce s mnoha obcemi na jižní Moravě

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj
MZe – Ministerstvo zemědělství
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
JmK – Jihomoravský kraj
SFŽP – Státní fond životního prostředí
SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury
ROP – Regionální operační program
IROP – Integrovaný regionální operační program