Dopravní stavby

V rámci projektování dopravních staveb nabízíme především tyto činnosti:


  • projekty silnic, místních a účelových komunikací
  • projekty zpevněných ploch (parkoviště), cyklostezky, chodníky a stezky pro pěší
  • zástavbové studie, inženýrské sítě

Vypracování jednotlivých projektů od studie, až do stupně pro výběrové řízení a prováděcí dokumentace..