Křepice – udržovací práce na MOK

20161101_085114
Zadavatel Obec Křepice
Kraj Jihomoravský
Lokalita Křepice
Popis díla Křepice – udržovací práce na MOK
Popis prací zajištěných naší firmou Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 146/2008 Sb.)

Projektová dokumentace pro provádění stavby (dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb.)

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby (dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb.)

ZDS – zadávací dokumentace stavby

VDS – výběr dodavatele stavby

TDI – technický dozor investora

 

Popis akce Předmětem řešení byly udržovací práce na stávající místní obslužné komunikaci na ul. Podhájky.