Dolní Dunajovice – ul. Rudé armády, zvýšení bezpečnosti chodců

Šitbořice – udržovací práce na MOK
11 května, 2016
Dolní Dunajovice – udržovací práce na MOK
11 května, 2016
Zadavatel Obec Dolní Dunajovice
Zahájení stavby 07/2016
Ukončení 10/2016
Kraj Jihomoravský
Lokalita Dolní Dunajovice
Popis díla Dolní Dunajovice – ul. Rudé armády, zvýšení bezpečnosti chodců
Popis prací zajištěných naší firmou Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 146/2008 Sb.)
Popis akce V současné době se nachází na řešených pozemcích stávající chodníky a zpevněné plochy, které jsou ve špatném technickém stavu a nevyhovují současné legislativě (398/2009 Sb.) a jsou nebezpečné pro osoby s omezenou schopností orientace a pohybu. Realizací stavby dojde k výraznému zlepšení pohybu a bezpečnosti osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Stávající stav chodníků, přechodů pro chodce a míst pro přecházení je značně poškozený a nevyhovující z hlediska bezbariérovosti a přizpůsobení osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.