Dolní Dunajovice – udržovací práce na MOK

Dolní Dunajovice – ul. Rudé armády, zvýšení bezpečnosti chodců
11 května, 2016
ZŠ a MŠ Diváky
11 května, 2016
Zadavatel Obec Dolní Dunajovice
Zahájení stavby 05/2016
Ukončení 08/2016
Kraj Jihomoravský
Lokalita Dolní Dunajovice
Popis díla Dolní Dunajovice – udržovací práce na MOK
Popis prací zajištěných naší firmou Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 146/2008 Sb.)
Popis akce Předmětem řešení jsou udržovací práce na stávajících místních obslužných komunikacích (dále jen MOK) na ul. Sklepní, Poštovní a Lípová. Tyto vozovky jsou ve špatném technickém stavu a nevyhovují jejich užívání. Udržovací práce na řešených vozovkách jsou vyvolány nutností řešit nevyhovující stav vozovek, a to z důvodu špatného stavu z hlediska bezpečnosti provozu na již zmíněných MOK. Realizací stavby dojde ke zlepšení příjezdu k jednotlivým nemovitostem na ulicích Sklepní, Poštovní a Lípová.